Contact

N'utilisez pas ce formulaire pour contacter un annonceur : utilisez le formulaire dans le détail de l'annonce.


 

Ongeveer 50 oude kaarten

De helft zijn ansichtkaarten, de helft kinderkaarten. Alle kaarten zijn beschreven. Op bijna allemaal kleeft nog een postzegel (voor filatelisten).

Johannes le 9 janvier 2021

Prendre contact pour cette annonce